Pages

mouvement des femmes Iraniennes

mouvement des femmes Iraniennes

Tuesday, March 17, 2015

زهره ستوده : معرفی فیلم تظاهرات زنان ایران علیه حجاب اجباری 1357 در تهران درجلسه 7 مارس کمیته ضد سنگسار پاریس به مناسبت روز جهانی زن

با سلام  به دوستان  و تشکر از حضور همگی
شاید این تصور پیش بیاید که پس ازگذشت 36 سال، دیدن این فیلم که به مناسبت های مختلف و به مناسبت هشت مارس، بارها به نمایش گذاشته شده دیگر تکراری است. ولی انتخاب این فیلم برای برنامه ما از سه جهت معنی دارد:
1ـ وقایع دهه اخیرو استفاده ابزاری از دین بعنوان ایدئولوژی سیاسی و سراسری شدن آن در خاورمیانه و افریقا که رشد آن دامنگیر اروپا نیز شده است، نطفه اش از همان 36 سال پیش در ایران ریخته شد و ما در این فیلم می بینیم که زنان آزادیخواه ایرانی در مقابل هجوم به آزادی در کلیت آن، آزادی انتخاب لباس و علیه حجاب اجباری چگونه عکس العمل نشان می دهند.
2ـ شعارهائی که در آن روز سر داده شده بود و پلاکاردهای " آزادی، استقلال وخواست  برابری با مردان در جامعه " در دست زنان، در آن تظاهرات شش روزه، مبین این واقعیت  است که  مبارزات بی امان  زنان علیه حجاب اسلامی و برای کسب آزادی و برابری همچنان مساله روز است و دولت ایدئولوژیک و حکومت اسلامی مانع اصلی در سر راه این مطالبات بر حق زنان است.
3ـ و در پایان به این مناسبت،  که سخنران برنامه ما،رفیق شهین نوائی است. یکی از فعالین برگزاری این تظاهرات بوده ودر این مدت شش روز در تمام لحظات حضور داشته ونقش مهمی درسازمان دهی زنان  داشته است.

حال از شما دعوت می کنم که با هم به تماشای فیلم بنشینیم.


Post a Comment